Close

GDPR a ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Milí zákazníci,

dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), pro firmu vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů a Vám práva, o nichž Vás tímto chci informovat.

Fyzická osoba podnikající Ing. Jitka Pešková zpracovává osobní údaje při prodeji výrobků a poskytování služeb. Tímto vás informuji, jak s Vašimi osobními údaji nakládám a jaká práva jako subjekt údajů máte.

1. Správce osobních údajů

Ing. Jitka Pešková
Markůvky 6
635 00 Brno
IČO 754 93 683
peskova@astrologbrno.cz

2. Údaje zpracovávané na základě souhlasu pro uvedené účely

Při poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracovávám následující osobní údaje:
– identifikační a adresní údaje (jméno a příjmení, adresa, název firmy, IČ a DIČ) + kontaktní údaje (telefonní a e-mailové spojení), konkrétně:

Jméno a příjmení – pro účely vystavení příjmového dokladu a vedení evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví. Tyto údaje budou evidovány pro případ daňové kontroly po dobu tří let od skončení kalendářního roku, ve kterém je doklad vystaven. Účetní doklady nejsou evidovány dohromady s osobními údaji.

Obchodní jméno firmy, adresa a daňová identifikační čísla pro případ, že je platba uskutečněna prostřednictvím faktury. Tyto údaje budou evidovány pro případ daňové kontroly po dobu tří let od skončení kalendářního roku, ve kterém je doklad vystaven. Účetní doklady nejsou evidovány dohromady s osobními údaji.

Jméno, příjmení, adresa, telefon, email v případě zasílání zboží prostřednictvím služby Geis Parcel CZ s.r.o. a Česká pošta, s. p. pro účely logistiky a přepravy.

Emailová adresa a telefon – pro účely vzájemné komunikace, domluvu schůzek, zakázek a pro zasílání nabídek a novinek či obchodních sdělení.

Údaje o nákupech jako je přehled zboží nebo služeb, které jste zákazníci objednali a také jejich požadavků v souvislosti s objednávkou z důvodů plnění smlouvy, zaslání zboží a komunikace ohledně objednávek. Dalším důvodem je plnění právních povinností, stanovených zejména daňovými předpisy.

Údaje zpracovávám na základě Vašeho dobrovolného souhlasu, který máte právo kdykoliv odvolat. Údaje jsou zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen, anebo do chvíle, než je Váš souhlas odvolán.

3. Komu jsou údaje zpřístupňovány a předávány

Vaše osobní údaje dále nepředávám třetím subjektům, mimo subjekty, které pro mě zajišťují související činnosti, zejména zasílání obchodních balíků a zpracovávání účetnictví v potřebném rozsahu.

4. Zabezpečení údajů

Veškerá zpracovávaná data jsou zabezpečena na vlastním datovém úložišti pod přístupovým heslem.

5. Práva subjektu údajů dle platné právní úpravy

V souladu s platnou právní úpravou a obecným nařízením o ochraně osobních údajů máte tato práva:
– právo na přístup k osobním údajům, které Ing. Jitka Pešková zpracovává,
– právo na opravu, resp. doplnění údajů v případě, že by byly údaje zpracovány nesprávně nebo nepřesně,
– právo na výmaz osobních údajů,
– právo na omezení zpracování,
– právo na přenositelnost údajů,
– právo vznést námitku,
– právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.
– kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha

6. Doplňující dotazy

V případě dotazů nebo jiných žádostí ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adresu:

Ing. Jitka Pešková
Markůvky 6
635 00 Brno
peskova@astrologbrno.cz